SCG Roof Expert

หลังคาสวย พร้อมระบบหลังคาและบริการ จากเอสซีจี


บทความทั้งหมด | All Article

“วิธีตรวจรับงานหลังคา  ตรวจงานหลังคา ตรวจรับหลังคา  | SCG Roof Service บริการติดตั้งหลังคา”

            การสร้างบ้านใหม่  เชื่อว่าเจ้าของบ้านทุกหลังมักต้องการให้บ้านออกมาดีที่สุดจึงตรวจเช็ครายละเอียดให้รอบคอบและดีที่สุด   แต่จุดที่เจ้าของบ้านส่วนใหญ่มักจะละเลยหรืออยากตรวจเช็คแต่ไม่มีความรู้มากพอ  คือหลังคา   วันนี้มีข้อมูลดีดีเป็นเช็คลิสต์ให้เจ้าของบ้านตรวจสอบคุณภาพการมุงหลังคาเบื้องต้นด้วยตนเอง  ให้แน่ใจก่อนรับมอบงานจากผู้รับเหมาหรือเจ้าของโครงการ  

Read more >


“ติดตั้งหลังคาหน้าฝน มุงหลังคาหน้าฝน รวมเคล็ดลับสร้างบ้านหน้าฝน | SCG Roof Service บริการติดตั้งหลังคา”

                การมุงหลังคาหน้าฝน หลายคนอาจมองว่าเป็นอุปสรรคต่อการมุงหลังคา ซึ่งแท้ที่จริงแล้วก็มีข้อดีและข้อควรคำนึงที่แตกต่างจากฤดูกาลอื่นเท่านั้นเอง   สิ่งสำคัญคือการเตรียมความพร้อมหน้างานอย่างดี

Read more >


“สร้างบ้านใหม่ วิธีเตรียมตัวก่อนสร้างบ้าน ข้อควรรู้ก่อนสร้างบ้าน | SCG Roof Service บริการติดตั้งหลังคา”

               ในชีวิตคนคนหนึ่งที่ทำงานหนักมาโดยตลอด เก็บหอมรอมริบ เพื่อที่จะสร้างบ้านใหม่สักหลังในช่วงชีวิตหลังเกษียณ ก็คงต้องการบ้านที่เพียบพร้อมทั้งความสวยงามและคุณภาพไว้สำหรับพักผ่อนในยามบั้นปลายของชีวิต เหมือนอย่าง อาจารย์ ทิพยาภรณ์ เวทย์ไธสง อดีตข้าราชการครูที่อยากมีบ้านในฝันสักหลังบนที่ดินผืนเดิม โดยอยากให้เป็นบ้านที่มีขนาดโอ่โถงกว้างขวางขึ้นกว่าบ้านหลังเก่า และสามารถใช้ประโยชน์จากวัสดุเดิมที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

Read more >

“วิธีตรวจรับงานหลังคา  ตรวจงานหลังคา ตรวจรับหลังคา  | SCG Roof Service บริการติดตั้งหลังคา”

            การสร้างบ้านใหม่  เชื่อว่าเจ้าของบ้านทุกหลังมักต้องการให้บ้านออกมาดีที่สุดจึงตรวจเช็ครายละเอียดให้รอบคอบและดีที่สุด   แต่จุดที่เจ้าของบ้านส่วนใหญ่มักจะละเลยหรืออยากตรวจเช็คแต่ไม่มีความรู้มากพอ  คือหลังคา   วันนี้มีข้อมูลดีดีเป็นเช็คลิสต์ให้เจ้าของบ้านตรวจสอบคุณภาพการมุงหลังคาเบื้องต้นด้วยตนเอง  ให้แน่ใจก่อนรับมอบงานจากผู้รับเหมาหรือเจ้าของโครงการ  

Read more >

“ติดตั้งหลังคาหน้าฝน มุงหลังคาหน้าฝน รวมเคล็ดลับสร้างบ้านหน้าฝน | SCG Roof Service บริการติดตั้งหลังคา”

                การมุงหลังคาหน้าฝน หลายคนอาจมองว่าเป็นอุปสรรคต่อการมุงหลังคา ซึ่งแท้ที่จริงแล้วก็มีข้อดีและข้อควรคำนึงที่แตกต่างจากฤดูกาลอื่นเท่านั้นเอง   สิ่งสำคัญคือการเตรียมความพร้อมหน้างานอย่างดี

Read more >

“สร้างบ้านใหม่ วิธีเตรียมตัวก่อนสร้างบ้าน ข้อควรรู้ก่อนสร้างบ้าน | SCG Roof Service บริการติดตั้งหลังคา”

               ในชีวิตคนคนหนึ่งที่ทำงานหนักมาโดยตลอด เก็บหอมรอมริบ เพื่อที่จะสร้างบ้านใหม่สักหลังในช่วงชีวิตหลังเกษียณ ก็คงต้องการบ้านที่เพียบพร้อมทั้งความสวยงามและคุณภาพไว้สำหรับพักผ่อนในยามบั้นปลายของชีวิต เหมือนอย่าง อาจารย์ ทิพยาภรณ์ เวทย์ไธสง อดีตข้าราชการครูที่อยากมีบ้านในฝันสักหลังบนที่ดินผืนเดิม โดยอยากให้เป็นบ้านที่มีขนาดโอ่โถงกว้างขวางขึ้นกว่าบ้านหลังเก่า และสามารถใช้ประโยชน์จากวัสดุเดิมที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

Read more >หลังคาแบบใดที่ท่านสนใจ

โปรไฟล์กระเบื้อง

รูปทรงเรียบ
รูปทรงลอน
รูปทรงว่าว
รูปทรงลายไม้

สีหลังคา

เทา-ดำ
น้ำตาล
แดง-เหลือง-ส้ม
น้ำเงิน-ม่วง
ขาว
เขียว

ราคา

ราคาต่ำกว่าหรือเท่ากับ 200 บาท/ตร.ม.
ราคา 201 - 500 บาท/ตร.ม.
ราคา 501 - 800 บาท/ตร.ม.
ราคา 801 บาทขึ้นไป