SCG Roof Expert

หลังคาสวย พร้อมระบบหลังคาและบริการ จากเอสซีจี


บทความ | Article

 

บ้านหลังนี้มีปัญหาหลังคารั่วซึม  จึงติดต่อขอรับคำปรึกษาและให้ทีมช่างของ SCG  เข้าไปสำรวจหน้างาน  พบปัญหาหลายจุดตั้งแต่หลังบ้านกระเบื้องแตกเป็นรู  ตรวจใต้หลังคาพบระยะแปคู่สันหลังคาห่างและมีการวางปูนไว้เลยกระเบื้อง  ส่วนบนหลังคาพบว่าไม่ได้เจาะรูระบายน้ำออกบริเวณสันหลังคา และปูนล้นหัวกระเบื้อง  ต้องแก้ไขด้วยวิธีเปลี่ยนหลังทั้งผืน   เพราะมีปัญหาหลายจุด


ภาพกระเบื้องหลังคาแตกเป็นรู

 

ภาพระยะแปคู่สันหลังคาห่าง

 

ภาพปูนล้นหัวกระเบื้อง

 

ทีมงานจาก SCG  Roof Renovation เข้าไปแก้ไขปัญหาหน้างานให้โดยการเปลี่ยนกระเบื้องใหม่ทั้งผืน  เริ่มจากการรื้อกระเบื้องเก่าออกเป็นส่วนๆ   ไม่ได้รื้อกระเบื้องเก่าออกทั้งผืน   แล้วติดตั้งกระเบื้องใหม่เข้าไปแทนให้เสร็จในแต่ละวัน   ทำให้เจ้าของบ้านยังคงอยู่อาศัยในบ้านได้ขณะติดตั้งไม่ต้องย้ายออก
 

ภาพการรื้อกระเบื้องเก่าออกเป็นส่วนๆ

ในการเปลี่ยนหลังคาใหม่ทั้งผืน   ได้เพิ่มแผ่นสะท้อนความร้อน  และติด Drytech System เพื่อป้องกันหลังคารั่วบริเวณสันหลังคาและสันตะเข้ได้ดีกว่าปูนปั้นแบบเดิม   ทีมช่างจาก SCG Roof Renovation เปลี่ยนหลังคาใหม่ทั้งผืนเสร็จสมบูรณ์ได้ทั้งบ้านที่สวยงามเหมือนใหม่  และไม่รั่วซึมเหมือนเดิม

 

ภาพการติด Drytech System เพื่อป้องกันหลังคารั่วบริเวณสันหลังคาและสันตะเข้

 

 
ภาพหลังคาใหม่หลังติดตั้งแล้วเสร็จหลังคาแบบใดที่ท่านสนใจ

โปรไฟล์กระเบื้อง

รูปทรงเรียบ
รูปทรงลอน
รูปทรงว่าว
รูปทรงลายไม้

สีหลังคา

เทา-ดำ
น้ำตาล
แดง-เหลือง-ส้ม
น้ำเงิน-ม่วง
ขาว
เขียว

ราคา

ราคาต่ำกว่าหรือเท่ากับ 200 บาท/ตร.ม.
ราคา 201 - 500 บาท/ตร.ม.
ราคา 501 - 800 บาท/ตร.ม.
ราคา 801 บาทขึ้นไป