SCG Roof Expert

หลังคาสวย พร้อมระบบหลังคาและบริการ จากเอสซีจี


บทความ | Article

 

บ้านหลังนี้มีปัญหาหลังคารั่วซึม   จึงปรึกษา SCG Roof Renovation เพื่อแก้ไขหลังคารั่วเฉพาะจุด  เมื่อเข้าไปสำรวจหน้างาน  พบว่ามีปัญหาหลายจุด   เช่น  ช่างเดิมวางปูนใต้ครอบล้นทำให้น้ำซึมไหลลงตามโครงเหล็ก  สันตะเข้  และหยดลงฝ้า  นอกจากนี้ยังเจอว่าระยะแปติดห่างเกินมาตรฐาน


ภาพหลังคาเก่าก่อนทำการปรับปรุง


 

ภาพการวางปูนใต้ครอบล้น

 


ภาพระยะแปติดห่างเกินมาตรฐาน


แต่ลูกค้ากังวลว่าซ่อมแล้วสีกระเบื้องจะต่างกันมากไม่สวยงาม จึงตัดสินใจเปลี่ยนใหม่ทั้งผืน  SCG Roof Renovation จึงทำการติดตั้งผืนหลังคาใหม่ให้อย่างครบวงจร
 


ภาพระหว่างการเปลี่ยนผืนหลังคาใหม่
 

ภาพหลังคาหลังจากเปลี่ยนใหม่ทั้งผืน
 

ภาพหลังคาหลังจากเปลี่ยนใหม่ทั้งผืน


ได้ทั้งบ้านใหม่ที่สวยงาม  และหลังคาไม่กลับมารั่วซึมเหมือนอย่างเคย   ด้วยบริการจาก SCG  Roof Renovationหลังคาแบบใดที่ท่านสนใจ

โปรไฟล์กระเบื้อง

รูปทรงเรียบ
รูปทรงลอน
รูปทรงว่าว
รูปทรงลายไม้

สีหลังคา

เทา-ดำ
น้ำตาล
แดง-เหลือง-ส้ม
น้ำเงิน-ม่วง
ขาว
เขียว

ราคา

ราคาต่ำกว่าหรือเท่ากับ 200 บาท/ตร.ม.
ราคา 201 - 500 บาท/ตร.ม.
ราคา 501 - 800 บาท/ตร.ม.
ราคา 801 บาทขึ้นไป