SCG Roof Expert

หลังคาสวย พร้อมระบบหลังคาและบริการ จากเอสซีจี


บทความ | Article

สร้างบ้านใหม่  เลือกผู้รับเหมาอย่างไรดี

          การจะสร้างบ้านใหม่สักหลัง   สิ่งที่จะทำให้บ้านออกมาดีได้นั้นต้องประกอบด้วยหลายสิ่ง  ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมพื้นที่ให้พร้อม   การใช้วัสดุคุณภาพดี  และที่สำคัญฝีมือการก่อสร้างของผู้รับเหมาต้องได้มาตรฐาน      นั่นแปลว่าการคัดเลือกผู้รับเหมาเป็นเรื่องสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะมีผลต่อความสมบูรณ์ของบ้านตามที่เราคาดหวังไว้   ที่สำคัญเราจะต้องพูดคุยติดต่อกับผู้รับเหมาและทีมช่างอย่างน้อย 3-6 เดือน หรืออาจจะ 1 ถึง 2 ปีตลอดระยะเวลาการก่อสร้างบ้าน   ดังนั้น ก่อนตัดสินใจคัดเลือกผู้รับเหมาจึงควรพิจารณาข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพื่อให้งานก่อสร้างบ้านราบรื่นเสร็จสมบูรณ์ด้วยดี รวมทั้งช่วยป้องกันปัญหาความยุ่งยากที่อาจเกิดขี้นตามมาในภายหลังด้วย

 

 
ภาพระหว่างการก่อสร้างบ้านใหม่

1. ผู้รับเหมาต้องเชี่ยวชาญงานก่อสร้างบ้าน
                ผู้รับเหมาก่อสร้างแต่ละรายมีประสบการณ์ในงานก่อสร้างแตกต่างกัน ตั้งแต่งานก่อสร้างที่ไม่มีความซับซ้อนมากนักอย่างเช่น อาคารพาณิชย์ (ตึกแถว) หรือ อพาร์ทเมนต์ขนาดเล็กให้เช่า ไปจนถึงงานก่อสร้างที่มีความซับซ้อนของโครงสร้างและงานระบบอาคาร   จำพวกอาคารสูง ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ฯลฯ
                ดังนั้น การเลือกผู้รับเหมามาสร้างบ้านซึ่งนอกจากพื้นฐานเรื่องความแข็งแรงแล้ว ยังมีรายละเอียดในส่วนต่างๆ ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะงานตกแต่งปิดผิวเพื่อความสวยงาม  นอกจากนี้ ควรพิจารณารูปแบบงานโครงสร้างที่ถนัดด้วย ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  โครงสร้างเหล็ก หรือ โครงสร้างไม้  เนื่องจากมีวิธีการสร้างบ้านเฉพาะทางแตกต่างกันไป  รวมถึงงานหลังคาก็เช่นกันหากเราเลือกผู้รับเหมาได้ดีปัญหาระหว่างการก่อสร้างและการใช้งานหลังจากนั้นก็จะน้อยลงตามไปด้วย  

 


ภาพระหว่างการก่อสร้างบ้านใหม่
   

2. ผู้รับเหมามีผลงานให้ดูจริง ตรวจสอบได้ มีคนรับรอง
                เมื่อเราติดต่อหาผู้รับเหมาแต่ละรายได้แล้ว  ก่อนตัดสินใจเลือกและลงมือเซ็นสัญญา เราควรขอดูผลงานที่ผ่านมาของผู้รับเหมา อาจเป็นแฟ้มรูปภาพสะสมผลงาน หรือขอดูผลงานบ้านที่สร้างเสร็จแล้ว  โดยสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้จากเจ้าของบ้านที่เคยใช้บริการมาก่อน  วิธีนี้เป็นวิธีที่มีโอกาสจะได้ผู้รับเหมาที่ไว้ใจได้ และมีผลงานดี  เพราะมีคนช่วยการันตีผลงานให้  และช่วยเล่ารายละเอียดการทำงานของผู้รับเหมารายนั้นว่าเป็นอย่างไร ช่างถนัดงานอะไรบ้าง มาตรฐานงานก่อสร้างของช่างอยู่ในระดับไหน มีวิธีการทำงานเพื่อควบคุมเวลา คุณภาพงาน และงบประมาณอย่างไร  ทำงานเรียบร้อยมีระเบียบหรือไม่  มีการรับประกัน ผลงานหลังจากก่อสร้างเสร็จแล้วอย่างไรบ้าง  รวมไปถึงมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาอะไรระหว่างก่อสร้างบ้าง  เราจะได้เตรียมตัวรับมือเอาไว้ตั้งแต่ต้น

 


ภาพขอดูตัวอย่างงานจากผู้รับเหมา

 

ภาพขอดูตัวอย่างงานจากผู้รับเหมา

 

3. ผู้รับเหมามีทัศนคติในการทำงานตรงกับเรา
                โดยปกติเมื่อเราอยู่ในระหว่างเจรจาติดต่อหาผู้รับเหมาก่อนตัดสินใจเลือก เราสามารถพูดคุยกับผู้รับเหมา 2-3 รายได้ เพื่อพิจารณาดูทัศนคติในการทำงาน  และดูว่าผู้รับเหมามองเห็นภาพงานก่อสร้างเป็นภาพเดียวกันกับเราหรือไม่  โดยพูดคุยตกลงกันในเรื่องแนวทางการทำงาน ระยะเวลาในการทำงาน เงื่อนไขของแต่ละฝ่าย รวมทั้งราคาค่าก่อสร้างด้วย

 


ภาพหน้างานก่อสร้างเป็นระเบียบ เรียบร้อย

4. ผู้รับเหมามีมาตรฐานในการทำงาน
                สำหรับมาตรฐานในการทำงานของผู้รับเหมานั้น เจ้าของบ้านสามารถสังเกตได้ตั้งแรกเริ่มติดต่อนัดหมายทั้งการพูดคุย การรักษาคำพูด ตรงต่อเวลา ความแม่นยำในข้อมูล รวมไปถึงการนำเสนอเอกสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น “เอกสารเสนอราคาค่าก่อสร้าง” ซึ่งผู้รับเหมาอาจจัดทำขึ้นเองทั้งหมด หรือกรอกในฟอร์มเอกสารราคากลาง (BOQ : Bills of Quantity) ที่เจ้าของบ้านเตรียมไว้ “เอกสารสัญญาว่าจ้าง” ซึ่งจะแสดงรายละเอียดการแบ่งงวดงาน และเงื่อนไขในการว่าจ้างต่าง ๆ ตลอดจนการรับประกันผลงานหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ นอกจากนี้ ควรมีเอกสารแผนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ รวมถึงรายชื่อผู้ประสานงานและทีมงานก่อสร้าง (ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โฟร์แมน หัวหน้าช่าง) ด้วย เอกสารทั้งหมดนี้แสดงถึงมาตรฐานและความน่าเชื่อถือในการทำงานที่จะช่วยให้เจ้าของบ้านสามารถพิจารณาและตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะเลือกผู้รับเหมารายไหน โดยจะถูกใช้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายร่วมกัน

อย่างไรก็ตาม ราคาค่าก่อสร้างที่ผู้รับเหมาเสนอมาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการพิจารณา ซึ่งหากยังอยู่ในงบประมาณที่ควบคุมได้ แนวทางที่กล่าวมาจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจคัดเลือกผู้รับเหมาที่เหมาะสม เพื่อให้งานก่อสร้างบ้านราบรื่นและเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ตั้งใจ

 
ภาพติดตั้งงานหลังคาจาก SCG Roof Service

 

ภาพติดตั้งงานหลังคาจาก SCG Roof Service


ในส่วนของงานหลังคาก็เช่นกัน   นับเป็นจุดที่สำคัญของบ้าน  หากใช้คุณภาพของวัสดุที่ดี  แต่ฝีมือผู้รับเหมาในการติดตั้งหลังคาไม่ได้มาตรฐานก็อาจส่งผลต่อปัญหาหลังคาตามมาได้ในอนาคต  เช่น  หลังคารั่วซึม  เป็นต้น  สำหรับลูกค้าที่ต้องการมุงหลังคาสำหรับบ้านใหม่  SCG  มีบริการติดตั้งหลังคาให้อย่างครบวงจร  รวมถึงมีการรับประกันการติดตั้ง  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-586-2222 หรือสามารถเข้าขอรับคำปรึกษาได้ที่ SCG Experience  หรือ SCG Home Solution  ทุกสาขาทั่วประเทศ

 


หลังคาแบบใดที่ท่านสนใจ

โปรไฟล์กระเบื้อง

รูปทรงเรียบ
รูปทรงลอน
รูปทรงว่าว
รูปทรงลายไม้

สีหลังคา

เทา-ดำ
น้ำตาล
แดง-เหลือง-ส้ม
น้ำเงิน-ม่วง
ขาว
เขียว

ราคา

ราคาต่ำกว่าหรือเท่ากับ 200 บาท/ตร.ม.
ราคา 201 - 500 บาท/ตร.ม.
ราคา 501 - 800 บาท/ตร.ม.
ราคา 801 บาทขึ้นไป