SCG Roof Expert

หลังคาสวย พร้อมระบบหลังคาและบริการ จากเอสซีจี


บทความ | Article

โปรแรง..ท้าแดด กับหลังคาโซลาร์ เอสซีจี

 

ติดหลังคาโซลาร์กับ SCG Solar Roof Solutions วันนี้

ราคาเริ่มต้นเพียง 139,000 บาท

พิเศษ! โปรโมชั่นเฉพาะงานสถาปนิก’62 จำกัดเพียง 5 หลังเท่านั้น

 

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. – 5 พ.ค. 62

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. รายการส่งเสริมการขาย โปรโมชั่นเฉพาะระยะเวลางานสถาปนิก 62 ให้สิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ชำระค่าสำรวจหน้างาน

   2,000 บาท สำหรับพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล หากเป็นพื้นที่นอกเหนือจากนี้ อาจมีค่าใช้จ่ายในการสำรวจ

    หน้างานเพิ่มเติม

2. พิเศษสำหรับลูกค้า 5 ราย ที่ทำสัญญา และชำระค่ามัดจำสินค้างวดแรก 30% ภายใน 31 ส.ค. 62 เท่านั้น

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/สิทธิประโยชน์สมาชิก โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

หมายเหตุ

- ราคา 139,000 บาทเป็นราคาสำหรับแพ็คเกจเริ่มต้น สำหรับพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล หากเป็นพื้นที่นอกเหนือจากนี้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

- ราคาตามแพ็คเกจอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับขนาดของระบบและความเหมาะสมของพื้นที่หน้างาน

 

ขอรับคำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจาก SCG โทร 06-3203-2807 หรือ 02-586-2222

 


หลังคาแบบใดที่ท่านสนใจ

โปรไฟล์กระเบื้อง

รูปทรงเรียบ
รูปทรงลอน
รูปทรงว่าว
รูปทรงลายไม้

สีหลังคา

เทา-ดำ
น้ำตาล
แดง-เหลือง-ส้ม
น้ำเงิน-ม่วง
ขาว
เขียว

ราคา

ราคาต่ำกว่าหรือเท่ากับ 200 บาท/ตร.ม.
ราคา 201 - 500 บาท/ตร.ม.
ราคา 501 - 800 บาท/ตร.ม.
ราคา 801 บาทขึ้นไป