SCG Roof Expert

หลังคาสวย พร้อมระบบหลังคาและบริการ จากเอสซีจี


บทความทั้งหมด | All Article

“หลังคารั่ว ซ่อมหลังคารั่ว วิธีแก้ไขให้หายขาด | SCG Roof Renovation”

ปัญหาหลังคารั่วซึมนับเป็นปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งของเจ้าของบ้านที่ไม่ว่าจะท่านใดก็คงไม่อยากให้เกิด สาเหตุของปัญหาหลังคารั่วอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องหลังคาแตก เพราะได้รับแรงกระทบจากของแข็งไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้ หรือลูกเห็บ เป็นต้น รวมไปถึงวัสดุมุงหลังคาเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอันเนื่องมาจากการติดตั้งผิดวิธี และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ผิดมาตรฐานตั้งแต่แรก ย่อมทำให้เกิดปัญหาในระยะยาวได้

Read more >


“เปลี่ยนหลังคาบ้าน รื้อหลังคาใหม่ ไม่ต้องย้ายออก | SCG Roof Renovation”

                บ้านแหล่งพักพิงกายใจ สถานที่ที่เต็มเปี่ยมความรักของสมาชิกในครอบครัว การให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาบ้านจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เพราะหากปล่อยให้ทรุดโทรม มีสภาพเก่าไปตามกาลเวลาโดยไม่ได้รับการปรับปรุงใดใดบ้านจากที่เคยสวยงามสดใส  ก็จะกลับกลายเป็นบ้านเก่าโทรมไม่น่าอยู่ 

Read more >


“ตรวจเช็คหลังคารั่ว แก้ปัญหารอยรั่วหลังคา ด้วยตัวเอง | SCG Roof Renovation”

                หลังคา นับเป็นส่วนประกอบหลักและสำคัญมากส่วนหนึ่งของบ้าน  ในขณะเดียวกันหลังคาก็เป็นส่วนประกอบในบ้านที่เจ้าของบ้านส่วนใหญ่มักจะหลงลืมและไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควร   เพราะเป็นส่วนที่อยู่ไกลหูไกลตาไม่สามารถตรวจสภาพได้โดยง่าย   จะทราบว่าหลังคามีปัญหาก็ต่อเมื่อมีน้ำรั่วหยดซึมฝ้าเพดาน  เจ้าของบ้านบางรายถึงแม้จะเห็นอาการเตือนเหล่านี้แล้วก็ตาม  แต่ก็ยังนิ่งนอนใจปล่อยให้น้ำจากที่ซึมผ่านฝ้าเพดานอาการหนักขึ้นจนฝ้าทะลุ  สร้างปัญหาใหญ่ให้กับบ้านจนแก้ไขยาก   อีกทั้งอาจทำให้เสียค่าซ่อมแซมจากหลักพันพุ่งไปถึงหลักแสนบาทเลยก็เป็นได้

Read more >

“หลังคารั่ว ซ่อมหลังคารั่ว วิธีแก้ไขให้หายขาด | SCG Roof Renovation”

ปัญหาหลังคารั่วซึมนับเป็นปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งของเจ้าของบ้านที่ไม่ว่าจะท่านใดก็คงไม่อยากให้เกิด สาเหตุของปัญหาหลังคารั่วอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องหลังคาแตก เพราะได้รับแรงกระทบจากของแข็งไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้ หรือลูกเห็บ เป็นต้น รวมไปถึงวัสดุมุงหลังคาเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอันเนื่องมาจากการติดตั้งผิดวิธี และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ผิดมาตรฐานตั้งแต่แรก ย่อมทำให้เกิดปัญหาในระยะยาวได้

Read more >

“เปลี่ยนหลังคาบ้าน รื้อหลังคาใหม่ ไม่ต้องย้ายออก | SCG Roof Renovation”

                บ้านแหล่งพักพิงกายใจ สถานที่ที่เต็มเปี่ยมความรักของสมาชิกในครอบครัว การให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาบ้านจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เพราะหากปล่อยให้ทรุดโทรม มีสภาพเก่าไปตามกาลเวลาโดยไม่ได้รับการปรับปรุงใดใดบ้านจากที่เคยสวยงามสดใส  ก็จะกลับกลายเป็นบ้านเก่าโทรมไม่น่าอยู่ 

Read more >

“ตรวจเช็คหลังคารั่ว แก้ปัญหารอยรั่วหลังคา ด้วยตัวเอง | SCG Roof Renovation”

                หลังคา นับเป็นส่วนประกอบหลักและสำคัญมากส่วนหนึ่งของบ้าน  ในขณะเดียวกันหลังคาก็เป็นส่วนประกอบในบ้านที่เจ้าของบ้านส่วนใหญ่มักจะหลงลืมและไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควร   เพราะเป็นส่วนที่อยู่ไกลหูไกลตาไม่สามารถตรวจสภาพได้โดยง่าย   จะทราบว่าหลังคามีปัญหาก็ต่อเมื่อมีน้ำรั่วหยดซึมฝ้าเพดาน  เจ้าของบ้านบางรายถึงแม้จะเห็นอาการเตือนเหล่านี้แล้วก็ตาม  แต่ก็ยังนิ่งนอนใจปล่อยให้น้ำจากที่ซึมผ่านฝ้าเพดานอาการหนักขึ้นจนฝ้าทะลุ  สร้างปัญหาใหญ่ให้กับบ้านจนแก้ไขยาก   อีกทั้งอาจทำให้เสียค่าซ่อมแซมจากหลักพันพุ่งไปถึงหลักแสนบาทเลยก็เป็นได้

Read more >หลังคาแบบใดที่ท่านสนใจ

โปรไฟล์กระเบื้อง

รูปทรงเรียบ
รูปทรงลอน
รูปทรงว่าว
รูปทรงลายไม้

สีหลังคา

เทา-ดำ
น้ำตาล
แดง-เหลือง-ส้ม
น้ำเงิน-ม่วง
ขาว
เขียว

ราคา

ราคาต่ำกว่าหรือเท่ากับ 200 บาท/ตร.ม.
ราคา 201 - 500 บาท/ตร.ม.
ราคา 501 - 800 บาท/ตร.ม.
ราคา 801 บาทขึ้นไป