SCG Roof Expert

หลังคาสวย พร้อมระบบหลังคาและบริการ จากเอสซีจี


ความประทับใจจากลูกค้า | Customer Reviews

“โครงหลังคาสำเร็จรูป สร้างบ้านใหม่ให้มั่นคงและแข็งแรง | SCG Roof หลังคาเอสซีจี”

หากจะสร้างบ้านขึ้นมาสักหลังคุณจะให้ความสำคัญกับอะไร  ความสวยงาม  ความทันสมัย  การตกแต่งที่สวยงาม  หรือจะเป็นความสะดวกสบายในการเดินทางและใช้ชีวิต  หลากเหตุผลที่ต่างกันออกไปทำให้บ้านแต่ละหลังล้วนแต่มีเรื่องราว  และเรื่องเล่าก่อนจะมาเป็นบ้านแบบเฉพาะตัวที่ไม่ซ้ำกัน  แต่เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่หลายคนต้องการเหมือนๆ กัน คือ ความสุขสบายในการอยู่อาศัย  ความแข็งแรงของบ้านที่จะอยู่กับเราไปอีกนานแสนนาน  ดังเช่นบ้านหลังนี้ที่เจ้าของบ้านพิถีพิถันเลือกสรรทุกรายละเอียด  เพื่อสร้างบ้านออกมาให้เป็นดังใจต้องการ

Read more >


“แบบหลังคา ไอเดียบ้านสไตล์ English Country | SCG Roof หลังคาเอสซีจี”

คงจะดีไม่น้อย หากเราได้ใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านที่เสมือนอ้อมกอดของความรู้สึกอันอบอุ่น แวดล้อมไปด้วยบรรยากาศแห่งความผ่อนคลาย เป็นที่บ่มเพาะพลังกายพลังใจให้พร้อมรับมือกับสิ่งที่ต้องเผชิญในชีวิตแต่ละวัน

Read more >


“กระเบื้องหลังคาลายไม้ หลังคาลายไม้แป้นเกล็ด แบบบ้านใกล้ชิดธรรมชาติ | SCG Roof หลังคาเอสซีจี”

เชื่อว่าหลายคนคงมีความฝันที่อยากจะมีบ้านสักหลังที่ล้อมรอบไปด้วยวิวสวยๆ บรรยากาศดีๆ ด้วยการตกแต่งประยุกต์บ้านสวยตามสไตล์ของตัวเอง ทำให้สมาชิกในครอบครัวได้อยู่อาศัยแล้วรู้สึกเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ความผ่อนคลาย และได้ใช้เวลาอยู่กับสิ่งที่ชื่นชอบ

Read more >

“โครงหลังคาสำเร็จรูป สร้างบ้านใหม่ให้มั่นคงและแข็งแรง | SCG Roof หลังคาเอสซีจี”

หากจะสร้างบ้านขึ้นมาสักหลังคุณจะให้ความสำคัญกับอะไร  ความสวยงาม  ความทันสมัย  การตกแต่งที่สวยงาม  หรือจะเป็นความสะดวกสบายในการเดินทางและใช้ชีวิต  หลากเหตุผลที่ต่างกันออกไปทำให้บ้านแต่ละหลังล้วนแต่มีเรื่องราว  และเรื่องเล่าก่อนจะมาเป็นบ้านแบบเฉพาะตัวที่ไม่ซ้ำกัน  แต่เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่หลายคนต้องการเหมือนๆ กัน คือ ความสุขสบายในการอยู่อาศัย  ความแข็งแรงของบ้านที่จะอยู่กับเราไปอีกนานแสนนาน  ดังเช่นบ้านหลังนี้ที่เจ้าของบ้านพิถีพิถันเลือกสรรทุกรายละเอียด  เพื่อสร้างบ้านออกมาให้เป็นดังใจต้องการ

Read more >

“แบบหลังคา ไอเดียบ้านสไตล์ English Country | SCG Roof หลังคาเอสซีจี”

คงจะดีไม่น้อย หากเราได้ใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านที่เสมือนอ้อมกอดของความรู้สึกอันอบอุ่น แวดล้อมไปด้วยบรรยากาศแห่งความผ่อนคลาย เป็นที่บ่มเพาะพลังกายพลังใจให้พร้อมรับมือกับสิ่งที่ต้องเผชิญในชีวิตแต่ละวัน

Read more >

“กระเบื้องหลังคาลายไม้ หลังคาลายไม้แป้นเกล็ด แบบบ้านใกล้ชิดธรรมชาติ | SCG Roof หลังคาเอสซีจี”

เชื่อว่าหลายคนคงมีความฝันที่อยากจะมีบ้านสักหลังที่ล้อมรอบไปด้วยวิวสวยๆ บรรยากาศดีๆ ด้วยการตกแต่งประยุกต์บ้านสวยตามสไตล์ของตัวเอง ทำให้สมาชิกในครอบครัวได้อยู่อาศัยแล้วรู้สึกเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ความผ่อนคลาย และได้ใช้เวลาอยู่กับสิ่งที่ชื่นชอบ

Read more >หลังคาแบบใดที่ท่านสนใจ

โปรไฟล์กระเบื้อง

รูปทรงเรียบ
รูปทรงลอน
รูปทรงว่าว
รูปทรงลายไม้

สีหลังคา

เทา-ดำ
น้ำตาล
แดง-เหลือง-ส้ม
น้ำเงิน-ม่วง
ขาว
เขียว

ราคา

ราคาต่ำกว่าหรือเท่ากับ 200 บาท/ตร.ม.
ราคา 201 - 500 บาท/ตร.ม.
ราคา 501 - 800 บาท/ตร.ม.
ราคา 801 บาทขึ้นไป